Concursului Național „Campionatul Gastronomic pentru Juniori” ediţia a IV-a

Pe data de 24 mai, șapte elevi, însoțiți de cadre didactice au participat la Concursul Național „Campionatul Gastronomic pentru Juniori” ediţia a IV-a, care s-a desfășurat în incinta Școlii Profesionale nr.2 din mun. Chișinău. Scopul evenimentului constă în stimularea creșterii profesionale a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic prin diseminarea bunelor practici de colaborare națională și internațională în domeniul culinar. Concursul a oferit participanților oportunitatea de a aplica în practică cunoștințele obținute în cadrul orelor teoretice și practice. La cea de a IV-a ediție a Campionatul Gastronomic pentru Juniori s-au înregistrat 12 instituții de învățământ profesional tehnic.Elevii școlii au obținut medalia de bronz la secțiunea ,,Școala anului “ și mențiuni la alte probe. Felicitări elevilor și cadrelor didactice!

Concursului Național „Cel mai bun elev în meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător”

Astăzi, 21mai, elevele Oglindă Galina și Butnaru Emilia, ghidate de profesoara Cara Valeria au participat la prima ediție a Concursului Național „Cel mai bun elev în meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător”, organizat de Centrul de Excelență în Industria Ușoară în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura Industria Uşoară, Asociaţia Obştească Educaţie pentru Dezvoltare (AED) și Fundaţia Internaţională Liechtenstein Development Service (LED).Scopul concursului este de a dezvolta capacitățile și performanțele elevilor în vederea constituirii potențialului forțelor de muncă competitive pe piața muncii.La concurs au participat elevii grupelor absolvente la meseria Croitor - Cusător de 2 și 3 ani din 8 instituții de învățământ profesional tehnic secundar, nivelulIII ISCED după cum urmează: Centrul de Excelență în Industria Ușoară; Școala Profesională nr.3, mun. Bălți; Școala Profesională nr.1, or. Cahul; Școala Profesională, or. Criuleni; Școala Profesională, or. Leova; Școala Profesională, or. Rîșcani; Școala Profesională or.Florești și Școala Profesională, or. Ștefan Vodă. Elevele Oglindă Galina și Butnaru Emilia s-au plasat pe locul III la nivel national la concursul „Cel mai bun elev în meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător”. Felicitări elevelor și profesoarei Cara Valeria!

Formarea continuă a cadrelor didactice

La momentul actual este necesară o formare multiplă a cadrelor didactice pentru a răspunde la nevoile concrete , adesea foarte diverse a unei societăți în continuă dezvoltare, bazate pe cunoaștere. Instituția noastră organizează diverse activități în vederea formării profesionale continuă a cadrelor didactice. Astfel,în perioada 30 aprilie – 1 mai 2019, 27 de cadre didactice al ȘP nr. 1, mun. Cahul au beneficiat de cursul tematic de perfecționare PSIHOPEDAGOGIE, inclusiv „Dezvoltarea creativității pedagogice;Metodologia evaluării; Managementul proiectelor(elevi)” realizat în cadrul programului de formare profesională continuă al Centrului Educațional PRO Didactica cu care instituția noastră colaborează cu succes.

Acreditarea programelor de studii

Astăzi, 05.04.2019, s-a încheiat vizita de evaluare externă a echipei de evaluatori externi ai #ANACEC la Școala Profesională nr. 1, din or. Cahul. Vizita, care a durat 3 zile, a avut drept scop acreditarea următoarelor programelor de studii: ☑️ Controlor produse alimentare; ☑️ Cofetar; ☑️ Bucătar.

Școala Profesională nr.1, or. Cahul și proiectul CONSEPT IV

Pe data de 29 Martie 2019, la Departamentul de Formare Continuă de la UTM, s-a desfășurat atelierul de Planificare al activităților proiectului CONSEPT pentru anul 2019, cu participarea reprezentanților din 15 instituții - partenere beneficiare ale proiectului. Instituția noastră este una din școlile partenere a proiectului CONSEPT mai bine de 10 ani. În cadrul atelierului s-a prezentat fiecare componentă a proiectului în parte și anume: formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea organizațională; utilizarea mijloacelor media în învățare; evaluare și calificări; infrastructură;participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor. În încheierea activității directorul școlii a semnat Acordul de colaborare . Proiectul Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Republica Moldova – CONSEPT este finanțat de Fundația „Liechtenstein Development Service (LED)”.

TRAINING- FACTORII ECHILIBRULUI EMOȚIONAL

La data de 28 martie, cadrele didactice din instituție, au fost antrenate în trainingul ,,FACTORII ECHILIBRULUI EMOȚIONAL" , realizat de psihologul școlar Marcela Miron. Prin intermediul activităților practice, exercițiilor intuitive, jocurilor didactice și a testelor de personalitate, pedagogii au însușit tehnicile de menținere a echilibrului emoțional.

Simularea examenelor de calificare

Simularea examenului de calificare este un exercițiu pentru susținerea cu succes a probei profesionale.Astăzi, 28.03.19, elevii grupei 33, de la meseria ,,Bucătar-chelner” au susținut proba teoretică, au realizat proba practică în calitate de bucătar, apoi în calitate de chelner. Succese la examenele de calificare!

FELICITARE DE 8 MARTIE

Stimate Doamne și Domnișoare! Pentru că sunteţi cele care înseninează zilele bărbaţilor, pentru că sunteţi cele care suflaţi dragoste peste orice faceţi voi şi familia voastră, cele care, numai când priviţi către copiii voştri, daţi lumii mai multă frumuseţe, cele care găsesc în fiecare zi timp pentru orice problemă şi orice nevoie a celor dragi, pentru că, deşi vă mai plângeţi câteodată, o luaţi de la capăt în fiecare zi, mai puternice şi mai hotărâte, pentru că sufletul vostru ştie ce e iubirea, cum se dăruieşte şi cum se primeşte ea… şi pentru tot ceea ce reprezentaţi, pentru voi timpul se opreşte puţin în loc la fiecare început de primăvară, să vă aducă un omagiu.Fiți sănătoase,iubite și fericite!

FIINȚA MAMEI ÎN SUFLETELE NOASTRE

În cadrul activității extrașcolare cu genericul "FIINȚA MAMEI ÎN SUFLETELE NOASTRE", desfășurată pe data de 5 martie, în căminul nr.1, a fost elogiată ființa mamei prin cântec, recital de poezie si dedicații. Îndrumate de pedagogul social, Roșca Tatiana, elevele au reușit să sensibilizeze publicul prin cuvintele pline de emoții și dragoste dedicate celei mai importante ființe din viața fiecărui om - MAMA!

Activitate de psihoprofilaxie Cyber-bullying

La data de 5 martie curent, psihologul școlar, Miron Marcela, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Cahul, reprezentant - Carp Natalia, a organizat activitatea de profilaxie "CYBER-BULLYING - Hărțuire online". În cadrul discuției, au fost informați 85 de elevi despre riscurile și consecințele expunerii online a datelor cu caracter personal și stabilirea relațiilor cu persoane necunoscute in mediul online.