Ziua Profesorului

Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi avem profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele. Dumneavoastră, dragi Profesori, sunteți promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor, părinţilor și desigur, ai autorităților publice locale. Sunt conștient de faptul că nu a fost niciodată uşor a activa în domeniul educației. Nu întîmplător profesează doar cei mai buni şi devotaţi cauzei de educare a oamenilor. Pe bună dreptate, Dumneavoastră Vă aflați în centrul vieţii sociale, culturale a comunităților noastre. Dumneavoastră realizați proiecte ambițioase, aplicăți noi programe educaţionale, noi metode de lucru, pentru că la baza profesiei didactice stă creativitatea. Sunt sigur că anume creativitatea și perseverența Vă ajută de fiecare dată să înfruntați multe situații delicate din viața reală. Datorită talentului şi măiestriei Dumneavoastră ajungeţi la inimile elevilor şi discipolilor. Şi anume de Dumneavoastră, stimați Profesori, depinde cum va arăta în viitor societatea noastră, orașul nostru Ialoveni și desigur, țara noastră Moldova!

Unu septembrie 2018

Astazi școala se îmbracă Cu poadoabe aurii, Iar septembrie scandează ”Bine ați venit copii!” Toamna este cel mai frumos anotimp, zbuciumat de vânturi și de glasurile copiilor cu ghiozdane-n spate, care inundează azi strazile din toate cartierele orașului și ulițele satelor din frumoasa noastră țărișoară.

ADMITEREA-2018

Școala Profesioală nr.1, or.Cahul anunță admiterea elevilor pentru anul de studii 2018-2019 pe bază de concurs a actelor de absolvire a studiilor: gimnaziale (9 clase); cu finanțarea din bugetul de stat și la contract la următoarele meserii: Bucătar-Chelner.......................................... 3 ani; Croitor confecţioner îmbrăcăminte la comandă-Cusător (indistria ușoară) ............. 3 ani; Brutar-cofetar...................................................3 ani; Controlor produse alimentare .......2 ani; Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor...........................2 ani La toate meseriile - în baza studiilor gimnaziale. Elevii admiși la studii beneficiază de bursă: Categoria I – 485 lei lunar; Categoria II – 410 lei lunar; Categoria III – 345 lei lunar. Pe parcursul studiilor teoretice, elevilor li se oferă cămin, în cantina școlii prînz gratuit. Absolvenții instituției sunt angajați în cîmpul muncii la întreprinderile din țară, diplomele de studii find recunoscute în Europa. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații depun la Comisia de admitere de Luni până Sâmbătă dosarul cu următoarele acte: Cerere de înscriere la concurs; Actul de studii, în original; Copia buletinului de identitate în 2 exemplare; Certificat medical ( forma 086-U sau nr. 086-E); Șase fotografii color (3x4 cm); Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte; Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate. Depunerea actelor: Etapa I 16 iulie – 11 august 2018, anunțarea rezultatelor până la data de 14 august 2018; Etapa II 15 august - 24 august 2018, concurs repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la data de 25 august 2018.

Medalionul literar “Dor de Eminescu”, ed.VII-a

Semestrul II, a.ș. 2017-2018 în Școala Profesională nr.1, or.Cahul s-a început cu Eminescu. Suntem la a VII-a ediție a Medalionului literar „Dor de Eminescu”. Proiectul educațional a implicat un număr mare de elevi. Au elaborat Postere, desene inspirate din creația “Poetului Nepereche”, s-au interpretat romanțe pe versurile eminesciene, s-au creat poezii (Acrostihuri), s-a făcut un popas deosebit cu un recital din opera „Luceafărului poeziei noastre”, s-au expediat „Scrisori către Domnul Eminescu”.

Toleranţa-rezultatul bunei educaţii

Pe data de 15 noiembrie 2017, în instituţie , s-a desfăşurat activitatea extraşcolară cu genericul ,, Toleranţa- rezultatul bunei educaţii" .Obiectivele activităţii au fost de a forma comportamente , atitudini tolerante şi conştiinţă civică activă; cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societăţii democratice bazate pe toleranţă.Activitatea- concurs a implicat elevii în 4 probe, unde au demonstrat originalitate, ingeniozitate şi creativitate .Punctul culminant al activităţii a fost înscenarea unei Şedinţe de Judecată ,unde în calitate de acuzat era chiar ea- INTOLERANŢA.Monitorul activităţii : Miron Marcela, psiholog şcolar.

Ziua profesională a cadrelor didactice

Stimaţi Profesori! Primiţi cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale – Ziua Profesorului. Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi au fost profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele. Contribuția dumneavoastră la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil este crucială. Aţi fost şi rămîneţi promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor şi părinţilor. Profesorilor nu le-a fost niciodată uşor.

Devotament, Curaj, Sacrificiu

La data de 27 septembrie,2017, la Cahul a fost organizat un concurs sportiv dedicat profesiei de salvator și pompier, cu genericul „Devotament, Curaj, Sacrificiu”. Scopul evenimentului l-a constituit familiarizarea tinerilor cu specificul profesiei de pompier, dar și prevenirea situațiilor de risc prin educarea tinerei generații în domeniul bazelor securității vieții. La evenimentul organizat la inițiativa Școlii Profesionale Nr.1 din municipiul Cahul,în parteneriat cu DSE Cahul, s-au alăturat încă trei instituții de învățămînt post gimnazial din oraș: Colegiul Industrial Pedagogic „Iulia Hasdeu”, Liceul Teoretic „Ion Creangă” și Școala Profesională Nr.2. Elevii cu vîrsta cuprinsă între 16 ani și 20 ani, au dat dovadă de pregătire fizică și spirit de echipă pe parcursulcelor cinci probe propuse de către organizatori.

Bucate din Inima Siciliei

Arancini, cartocciata, cipollino cît și delicioasa pizza sunt doar cîteva bucate siciliene pregătite cu mult drag de dl. Mario Rinaldi și dl Carlo Ciaramidaro, profesori de la IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Catania, Sicilia în data de 14 septembrie a.c. la Școala Profesională nr.1, or. Cahul din Republica Moldova. Aceste bucate au fost special pregătite pentru maiștrii - bucătari din cadrul Comisiei Metodice Tehnologia Alimentației Publice, cît și pentru elevii de la specialitatea Bucătari- Chelner din școala noastră. Deliciile culinare au fost pregătite în cadrul sesiunilor de masterclass privind bucatele siciliene în laboratorul Școlii Profesionale unde au fost implicați și elevii în procesul de pregătire a bucatelor.

Mini Grantul de la CARITAS MOLDOVA

În perioada 6-8 septembrie, 2017, Fundația de Binefacere Caritas Moldova a mers în vizită la 4 Școli Profesionale din țară pentru a înmâna mini granturile obținute de elevii participanți în proiectul „Educație Financiară pentru Tineri”. Pe parcursul anului 2017, la cursul de „Educație Financiară pentru Tineri”, au participat circa 100 de studenți de la 4 școli profesionale din țară: Școala Profesională nr. 6 din Chișinău, Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, Școala Profesională nr. 1 din Cahul și Școala Profesională nr. 3 din Bălți. Elevii Şcolii Profesionale nr.1, or. Cahul, participanți în proiect, au obținut mini grantul pentru achiziționarea unui Printer-Xerox performant, de care se vor folosi atât corpului didactic, consiliului elevilor cât și elevii care își fac studiile în această instituție. Datorită acestei imprimante, în școală vor putea fi organizate diferite activități școlare și extrașcolare, va fi facilitat procesul de predare-învățare.

Clopoţelul sună!

Ca în fiecare an, prima zi de școală a fost întâmpinată cu emoții și mult entuziasm de către elevii Şcolii Profesionale nr.1, or. Cahul.Încă de la prima oră a dimineții, sute de elevi, îmbrăcați frumos, unii cu buchete de flori în mână, s-au strâns în curtea şcolii pentru a participa la festivitatea de deschidere a noului an școlar. De departe, cei mai emoționați au fost bobocii, care au intrat astăzi pentru prima dată pe porțile instituției, curioși să-și cunoască noii colegi, profesorii, dar și instituţia în care vor învăța în următorii ani, despre care se spune că sunt cei mai frumoși din viață.