Corpul didactic

NR/Ord Nume Prenume Functia
1 Miron Oleg Director, grad managerial superior , Grad Didactic I
2 Moroianu Gheorghe Director adjunct instruire şi producere , Grad Didactic I
3 Stoiciu Alla director adjunct instruire și educație, grad didactic II
4 Zelencov Lilia Șef secție practică, Profesor de specialitate, grad didactic I,
5 Chirov Alexandru Profesor de Educaţie Fizică, Grad Didactic I
6 Gheleţchi Diana Profesor de L. Engleză, Grad Didactic I
7 Nebunu Elena Profesor de Specialitate, Grad Didactic II
8 Sîrbu Natalia Profesor de Matematică, Grad Didactic II
9 Schiţanu Corina Profesor de Biologie/chimie, Grad Didactic I
10 Donea Ecaterina Maistru - Instructor, Grad Didactic II
11 Gorgan Maria Maistru - Instructor, Grad Didactic II
12 Meleş Natalia Maistru - Instructor/profesor de specialitate, Grad Didactic II
13 Trifan Valentina Maistru-instructor / Profesor de specialitate, Grad didactic I
14 Chirov Natalia Maistru-instructor / Profesor de specialitate, Grad didactic I
15 Bărbieru Raisa Maistru –instructor, Grad didactic II
16 Lungu Ana Maistru-instructor , grad didactic II
17 Vitcov Victor Maistru – instructor
18 Burlacov Gheorghe Maistru – instructor,Profesor de specialitate, Grad didactic II
19 Dunas Rodica Profesor de specialitate/Maistru – instructor
20 Cara Valeria Profesor de specialitate, grad didactic II
21 Roşca Tatiana Profesoară de l.română, Grad didactic II
22 Marineac Zinaida Bibliotecară, Categoria I
23 Dornea Snejana Profesor de Specialitate, Grad Didactic II
24 Miron Marcela psiholog şcolar, grad didactic II
25 Pascal Ala șef secție asigurarea calității, metodist, grad didactic I
26 Plămădeală Andrei profesor de specialitate/ maistru - instructor OSTC
27 Diacoglo Nicolai profesor de fizică, grad didactic II
28 Aconi Svetlana profesor de istorie, grad didactic I
29 Gaidarlî Viorica Maistru-instructor
30 Meriacre Alina maistru-instructor, grad didactic II
31 Caranfil Nadejda pedagog social
32 Todosî Maria profesor de l.franceză, grad didactic II
33 Malear Olga profesor de geografie, grad didactic I.
34 Fulger Tatiana maistru - instructor
35 Sîrbu Semion maistru-instructor OSTC