Corpul didactic

NR/Ord Nume Prenume Functia
1 Miron Oleg Director, Grad Managerial I , Grad Didactic I
2 Moroianu Gheorghe Director adjunct instruire şi producere , Grad Didactic I
3 Chiricuţă Anna Director adjunct Instruire și educație, Grad Didactic I
4 Daniăli Haralampie Șef secție instruire practică, Grad Diddactic II
5 Bob Oxana Profesor de L/lit. Română, grad didactic I
6 Grosu Veronica Profesor de Specialitate, Grad Didactic II
7 Todosî Maria Profesor de L/lit.franceză, Grad Didactic II
8 Malear Olga Profesor de Geografie, Grad Didactic I
9 Pascal Anatol Profesor de Fizică, Grad Didactic II
10 Chirov Alexandru Profesor de Educaţie Fizică, Grad Didactic II
11 Gheleţchi Diana Profesor de L. Engleză, Grad Didactic I
12 Nebunu Elena Profesor de Specialitate, Grad Didactic II
13 Tarasov Tamara Profesor de Matematică, Grad Didactic II
14 Schiţanu Corina Profesor de Biologie/chimie, Grad Didactic II
15 Gavdzinschaia Svetlana Maistru - Instructor, Grad Didactic II
16 Donea Ecaterina Maistru - Instructor, Grad Didactic II
17 Gorgan Maria Maistru - Instructor, Grad Didactic II
18 Meleş Natalia Maistru - Instructor/profesor De Specialitate, Grad Didactic II
19 Trifan Valentina Maistru-instructor / Profesor de specialitate, Grad didactic II
20 Chirov Natalia Maistru-instructor / Profesor de specialitate, Grad didactic I
21 Bărbieru Raisa Maistru –instructor, Grad didactic II
22 Zelencov Lilia Maistru- instructor/ Profesor de specialitate, Grad didactic I
23 Lungu Ana Maistru-instructor , grad didactic II
24 Ivanov Gheorghe Maistru – instructor / Profesor de specialitate
25 Vitcov Victor Maistru – instructor ,Profesor de specialitate
26 Burlacov Gheorghe Maistru – instructor,Profesor de specialitate, Grad didactic II
27 Dunas Rodica Maistru – instructor/profesor de specialitate
28 Cara Valeria Maistru – instructor/ profesor de specialitate
29 Vacarencov Dmitrii Maistru – instructor / profesor de specialitate
30 Pucal Fiodor Maistru – instructor
31 Roşca Tatiana Pedagog social, Grad didactic II
32 Jeman Raisa Maistru-instructor
33 Osadcenco Melania Pedagog social, grad didactic II
34 Marineac Zinaida Bibliotecară, Categoria I
35 Dornea Snejana Profesor de Specialitate, Grad Didactic II
36 Miron Marcela psiholog şcolar, grad didactic II
37 Pascal Ala metodist, grad didactic I
38 Plămădeală Andrei maistru-instructor
39 Galavschi Iosif profesor de informatică și TPI