Controlor produse alimentare – operator la linie în industria alimentară

Ce înveți?
 • Monitorizezi aplicarea normelor de igiena și protecția mediului in industria alimentară
 • Determini valoarea nutritiva a produselor alimentare
 • Asiguri stare de sănătate a consumatorilor prin aplicarea unui sistem de control al calităţii eficient,in conformitate cu standarte în vigoare
 • Efectuezi analize ale materiilor prime și ale materiilor auxiliare din industria de morărit, vinificaţie, lactate.
Care sunt beneficiile tale?
 • Pregătirea teoretică este consolidata de pregătirea practica , care se realizează in cadru organizat la agenți economici
 • Vei putea lucra in laboratoare de analiză produse alimentare, vei monitoriza respectarea regulilor de igienă și protecția mediului din unitățile de alimentație publică și din industria alimentară și vei avea noțiuni de conducere calitații in industrie alimentară
Ce job poți avea?
 • Tehnician analize produse alimentare din cadrul Direcției de Sănătate Publica,Protecției Consumatorului și altor instituții de verificare și control din cadrul sănătății publice
 • Laborant de analize ale unităților de producție din alimentația publica și industria alimentară
Posibili angajatori
 • SA „FABRICA DE BRINZETURI CAHUL”
 • SRL„POMUL”
 • SA„CAHUL PAN”
 • SRL„IMPERIAL VIN”
 • SRL„VINĂRIA TRAIAN”
Impresii ale absolvenților

„ Am invățat despre calitatea produselor alimentare și cred că este foarte importantă pentru o viață sănătoasă.”

„ Am invațat că obținerea unor produse de calitate se face cunoscand tehnologie, biochimie,igienă,tehnici de laborator și o îmbinare armonioase a acestora.”