SCURTE DATE ISTORICE DESPRE ȘCOALA PROFESIONALĂ NR.1, OR. CAHUL

Ce este Școala? Şcoala înseamnă trei lucruri de odată: o casă care deschide frenetic porţile cunoaşterii, o carte care odată descifrată rămâne veşnic, străpungând tărâmurile eternităţii şi un dascăl receptiv la întrebările dilematice ale generaţiilor pe care le educă. Decizia de a înființa o școală profesională la Cahul a fost luată la 05 august 1976 fiind numita ca Școală Tehnică nr 15, afiliată Fabricii de conserve din orașul Cahul, prin ordinul Ministerului Învățămîntului RSSM nr.169/303, cu un contingent de 150 elevi. Directorul Școlii Tehnice Nr.15 este numit Ogrepciuc Nicolai, director adjunct pentru instruire și producere fiind Burdeinaia Ana, director adjunct pentru educație Liubici Pavel.Intreprinderea urma sa desemneze maistri- instructori care vor instrui elevii și acestea au fost Gavdzinscaia Svetlana, Cadrii Iurii, Bezdvornaia Ina, Sîrghii Afanasii, Antohi Galina; Maistru –superior - Evleminov Nicolai.Anul școlar se începe la 01 noiembrie 1976 în incinta actualei Școli Profesionale nr.2 din Cahul la următoarele meserii: Laborant -60 elevi;Aparatist la deservirea aparatelor de sterilizare și fierbere- 30 elevi;Mașinist la instalațiile frigorifice -30 elevi;Lăcătuș la repararea utilajului tehnologic -30 elevi.Întreprinderea la care urma să desfășoare instruirea practică și practica în producere fiind Fabrica de conserve din orașul Cahul.

În anul 1977 are loc reorganizarea în Școală Profesională Tehnică Orășenească nr.4. Din 04.08.1984, în baza hotărîrii Ministerului Învățămîntului nr.70 școala a fost reorganizată în Școală Medie Profesională Tehnică nr.74, director fiind Sinițîn Ghenadii. Din anul 1985 director este numit Popazu Gheorghii.Atît numărul elevilor cît și a meseriilor simțitor cresc, deoarece este cerință de muncitori calificați pe piața muncii , fiind angajate cadre didactice noi instruite în domeniu.

La 20 august 1997, în baza Hotărării de Guvern nr.797, este reorganizată în Școală Profesională Polivalentă nr.1 din orașul Cahul , director fiind Alună Gheorghii. Ultima reorganizare are loc la 17.XI.2003 prin Hotărîrea de Guvern nr.1371, instituția obținînd Statutul de Școală Profesională nr.1, orașul Cahul. Din 2006 director este numit Miron Oleg. Problema de cercetare a corpului didactic a Școlii Profesionale nr.1, or. Cahul este ,,Aplicarea tehnologiilor didactice moderne în scopul sporirii eficienței formării competențelor profesionale la elev”.

Transformările economice naționale și cerințele pieței muncii au impus corpul didactic și echipa managerielă să se orienteze spre noi transformări în ce privește pregătirea profesională. În urma studiului pieții muncii regionale și locale au fost deshise noi profesii precum Bucătar, Cofetar, Operator suport tehnic, Cusător, Croitor. Erau necesare noi laboratoare de instruire practică dotate conform cerințelor actuale.În ultimii zece ani au fost conformate cerinților infrastructura pentru instruirea teoretică și practică astfel fiind reamenajate și dotate 2 laboratoare pentru croitori, cusători; 3 laboratoare pentru bucătari , cofetari ; reutilate 2 laboratoare pentru profesia de controlori produse alimentare ; 2 laboratoare pentru profesia de operator suport tehnic.Au fost înbunătățite condițiile de trai a elevilor în cămine.

Actualmente in instituție învață 441 de elevi la cele 7 profesii. Din 2009 Instituția participă într-un proiect grandios sponsorizat de către organizația LED, Moldova din Regatul Lichtenștein.Un proiect ce prevede instruirea continuă a cadrelor manageriale și didactice, dotarea laboratoarelor de instruire practică și parțial susținerea financiară a infrastructurii. Investițiile în resursele umane,în infrastructura didactică și de deservire au fost peste 1 milion de euro. Instituția a fost implicată la diverse proiecte naționale de pilotare precum Ghidarea în Carieră, generarea de venituri extrabugetare, asigurarea unei instruiri de calitate. La nivel internațional, elevii au participat în ultimii ani la formări profesionale în Italia și diferite regiuni ale țării.

În instituție activează 84 de angajați, dintre care 45 sunt cadre didactice. Colectivul instituțional își depune pe deplin efortul pentru viabilitatea în timp și spațiu a școlii. 65% dintre cadrele didactice dețin grade didactice 2 și 1. Vîrsta medie a corpului didactic este de 46.5 ani. Implicarea în diverse proiecte naționale și internaționale denotă faptul competenței sporite a cadrelor didactice, implicați fiind în elaborare de curriculă la nivel național, pilotare de curriculă și elaborare de standarde profesionale axați fiind pe acesibilitatea , calitatea și relevanța instruirii profesionale.