Ședință cu părinții elevilor școlii

Pe data de 30.11.2018, s-a desfășuraT SEDINȚA generală a părinților elevilor școlii. Tematica ședinței a fost:,,Relațiile școală - părinte în formarea profesională a viitorului muncitor calificat". Părinții au fost intervievați privitor la gradul de satisfacție față de calitatea serviciilor oferita de școală. Peste 90% din părinți sunt satisfăcuți de pregătirea profesională a copiilor, condiții de instruire și de trai.

Vizita Centrului Inovativ Comunitar FABLAB

Joi, 01.11.2018, elevii gr.22, meseria OSTC, au vizitat Centrul Inovativ Comunitar FABLAB, or.Cahul, participind la ateliere de lucru folosind tehnologiile moderne ca: 3D Printer, Laser Cutter, Vinyl Cutter. Elevii anului II au fost impresionati de noile tehnologii si de Robotica care le-au fost demonstrate. E o nouă oputunitate pentru dezvoltarea profesională.

Vizita Comitetului sectorial pentru formare profesionala in comert, hoteluri si restaurante din Moldova

La data de 23 octombrie 2018, Comitetul sectorial pentru formare profesionala in comert, hoteluri si restaurante din Moldova a organizat in incinta scolii profesionale nr.1, or. Cahul, seminar cu privire la dezvoltarea invatamintului profesional tehnic si a formarii continuie prin instrumentele de parteneriat social.La seminar au participat 12 agenți economici, cadre didactice și manageriale. Conlucrarea ulterioară va avea beneficii pentru formarea profesională și angajarea în cîmpul munciii.A fost semnat un acord de asociere la Comitetul sectorial pentru formare profesionala in comert, hoteluri si restaurante.

Master class pentru viitori bucătari

Pe data de 16 octombrie, în unul din laboratoarele de instruire practică, s-a desfășurat un master class pentru elevii de la meseria bucătar. Activitatea a fost organizată în cadrul Proiectul "Diversitatea culturală și patrimoniul gastronomic din regiunea Prutului de Jos". Conducătorul proiectului, Ajder Valeriu și partenerii din regiunea Odesa, Ucraina au avut drept obiectiv promovarea artei culinare și a elementelor tradițiilor comune în bucătăria din Bugeac (Ucraina-Moldova). Prezentatori si-au propus a fi ÎI ,,Advahov Vasile " care cu iscusință au demonstrat procesul preparea a bucatelor tradiționale de la sud. Deasemenea, la prepararea bucatelor, au fost antrenați și cei 23 de elevi de la meseria ,,BUCĂTAR ". Considerăm că impactul este unul pozitiv pentru viitorii bucătari.

Ziua Profesorului

Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi avem profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele. Dumneavoastră, dragi Profesori, sunteți promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor, părinţilor și desigur, ai autorităților publice locale. Sunt conștient de faptul că nu a fost niciodată uşor a activa în domeniul educației. Nu întîmplător profesează doar cei mai buni şi devotaţi cauzei de educare a oamenilor. Pe bună dreptate, Dumneavoastră Vă aflați în centrul vieţii sociale, culturale a comunităților noastre. Dumneavoastră realizați proiecte ambițioase, aplicăți noi programe educaţionale, noi metode de lucru, pentru că la baza profesiei didactice stă creativitatea. Sunt sigur că anume creativitatea și perseverența Vă ajută de fiecare dată să înfruntați multe situații delicate din viața reală. Datorită talentului şi măiestriei Dumneavoastră ajungeţi la inimile elevilor şi discipolilor. Şi anume de Dumneavoastră, stimați Profesori, depinde cum va arăta în viitor societatea noastră, orașul nostru Ialoveni și desigur, țara noastră Moldova!

Unu septembrie 2018

Astazi școala se îmbracă Cu poadoabe aurii, Iar septembrie scandează ”Bine ați venit copii!” Toamna este cel mai frumos anotimp, zbuciumat de vânturi și de glasurile copiilor cu ghiozdane-n spate, care inundează azi strazile din toate cartierele orașului și ulițele satelor din frumoasa noastră țărișoară.

ADMITEREA-2018

Școala Profesioală nr.1, or.Cahul anunță admiterea elevilor pentru anul de studii 2018-2019 pe bază de concurs a actelor de absolvire a studiilor: gimnaziale (9 clase); cu finanțarea din bugetul de stat și la contract la următoarele meserii: Bucătar-Chelner.......................................... 3 ani; Croitor confecţioner îmbrăcăminte la comandă-Cusător (indistria ușoară) ............. 3 ani; Brutar-cofetar...................................................3 ani; Controlor produse alimentare .......2 ani; Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor...........................2 ani La toate meseriile - în baza studiilor gimnaziale. Elevii admiși la studii beneficiază de bursă: Categoria I – 485 lei lunar; Categoria II – 410 lei lunar; Categoria III – 345 lei lunar. Pe parcursul studiilor teoretice, elevilor li se oferă cămin, în cantina școlii prînz gratuit. Absolvenții instituției sunt angajați în cîmpul muncii la întreprinderile din țară, diplomele de studii find recunoscute în Europa. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații depun la Comisia de admitere de Luni până Sâmbătă dosarul cu următoarele acte: Cerere de înscriere la concurs; Actul de studii, în original; Copia buletinului de identitate în 2 exemplare; Certificat medical ( forma 086-U sau nr. 086-E); Șase fotografii color (3x4 cm); Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte; Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate. Depunerea actelor: Etapa I 16 iulie – 11 august 2018, anunțarea rezultatelor până la data de 14 august 2018; Etapa II 15 august - 24 august 2018, concurs repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la data de 25 august 2018.

Medalionul literar “Dor de Eminescu”, ed.VII-a

Semestrul II, a.ș. 2017-2018 în Școala Profesională nr.1, or.Cahul s-a început cu Eminescu. Suntem la a VII-a ediție a Medalionului literar „Dor de Eminescu”. Proiectul educațional a implicat un număr mare de elevi. Au elaborat Postere, desene inspirate din creația “Poetului Nepereche”, s-au interpretat romanțe pe versurile eminesciene, s-au creat poezii (Acrostihuri), s-a făcut un popas deosebit cu un recital din opera „Luceafărului poeziei noastre”, s-au expediat „Scrisori către Domnul Eminescu”.

Toleranţa-rezultatul bunei educaţii

Pe data de 15 noiembrie 2017, în instituţie , s-a desfăşurat activitatea extraşcolară cu genericul ,, Toleranţa- rezultatul bunei educaţii" .Obiectivele activităţii au fost de a forma comportamente , atitudini tolerante şi conştiinţă civică activă; cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societăţii democratice bazate pe toleranţă.Activitatea- concurs a implicat elevii în 4 probe, unde au demonstrat originalitate, ingeniozitate şi creativitate .Punctul culminant al activităţii a fost înscenarea unei Şedinţe de Judecată ,unde în calitate de acuzat era chiar ea- INTOLERANŢA.Monitorul activităţii : Miron Marcela, psiholog şcolar.

Ziua profesională a cadrelor didactice

Stimaţi Profesori! Primiţi cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale – Ziua Profesorului. Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi au fost profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele. Contribuția dumneavoastră la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil este crucială. Aţi fost şi rămîneţi promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor şi părinţilor. Profesorilor nu le-a fost niciodată uşor.