Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Plan de dezvoltare

a Şcolii profesionale nr.1

Cahul

(2015-2020)