Seminar teoretico-practic pentru cadrele didactice

Pe 19 februarie 2020, în instituție s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu genericul ,, Climatul psihologic în colectivul de elevi". Obiectivele activității de psihoprofilaxie , propuse de psihologul școlar Miron Marcela, s-au axat pe identificarea, valorificarea și promovarea factorilor ce stimulează climatul psihologic favorabil în grupurile școlare.