Ultimul sunet-2019!

Finalizarea anului școlar este, dintotdeauna, o nouă etapă pentru toate generațiile. Este perioada în care sentimente de împlinire și de mândrie pentru cele realizate îi copleșește atât pe profesori, cât și pe elevi și părinții lor. Sărbătoarea „Ultimului sunet” devine pentru toată societatea nu numai un prilej de satisfacţie, ci şi un motiv de profundă meditare despre rolul educaţiei şi pedagogului în societate. Declarat prioritar, sistemul educaţional contribuie nemijlocit la formarea cetăţeanului de mâine. Iată de ce este necesar să avem o şcoală puternică, care nu doar să instruiască, dar să educe adevăraţi patrioţi ai neamului. Dragi elevi! În drumul parcurs prin labirinturile cunoaşterii îndrumător fidel vă este Măria Sa Cartea, care este un nesecat izvor de înţelepciune. Şi dacă misiunea voastră este de a învăţa, de a acumula cunoştinţe trainice, avem certitudinea că aţi reuşit. Puternic a fost, este şi va fi cel bine instruit, bine educat. Sărbătoarea ultimului sunet este pentru voi deosebitul prilej de evaluare a succeselor obţinute pe parcursul acestui an şcolar, dar, în acelaşi timp, şi un îndemn de perfecționare continuă. Dragi absolvenţi! Este nostalgic pentru voi ultimul clopoţel. El vă inundă sufletul de bucurie, de speranţe, de mândrie pentru şcoala voastră şi profesorii care v-au îndrumat. Examenele care vă aşteaptă cer de la voi insistenţă şi seriozitate. Astăzi finalizați o etapă importantă din dezvoltarea voastră, veți intra în curând în alte etape și de voi depinde dacă acestea vor fi semnificative și interesante. Oricât de anevoioase ar fi cărările destinului să fiţi receptivi la îndemnul sufletului de a reveni acasă, la baştină, pentru a o face înfloritoare. Dragi pedagogi și educatori! Am încredere că fiecare copil din această țară are un potențial care poate fi crescut și un talent care poate fi descoperit și valorificat. Le mulțumesc profesorilor care i-au condus pe acest drum uneori anevoios, arătându-le prin atitudine ce înseamnă curajul, perseverența, munca și bucuria cunoașterii. Cu truda voastră s-a mai format încă o generaţie. Meritaţi respectul şi admiraţia pentru ceea ce faceţi şi realizaţi. Rămâneţi călăuza frumosului, adevărului, dreptăţii, valorilor fără de care o societate nu poate exista. Dragi părinţi! Niciodată nimănui nu i-a reuşit să ne substituie nici fizic, nici spiritual. Familia trebuie să fie şi să rămână leagănul copilăriei, al demnităţii umane, al respectului şi al credinţei. Să tratăm şcoala ca un adevărat partener în creşterea şi educarea copiilor noştri în spiritul valorilor naţionale pentru a dăinui ca neam. Stimaţi actanţi ai procesului educaţional! Aducem mulţumiri profunde pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar ce-şi încheie cursul. Să conştientizăm că numai prin dragostea de carte putem cunoaşte dragostea de neam, dragostea de ţară, precum şi adevărul despre cine suntem, de unde venim şi încotro mergem. Şi numai prin generaţii de oameni culți, sinceri, corecţi şi harnici vom depăşi mediocritatea şi condiţia unei societăţi cu o mentalitate depăşită. Astăzi, când în școlile din Moldova răsună ultimul clopoțel, Vă mulțumesc din suflet, în numele Consiliului Profesoral și al meu personal, pentru dăruirea de care dați dovadă zi de zi în această profesie unică de a forma oameni. Vă urez multă sănătate, ani lungi, bunăstare și realizări frumoase!