Vizita Comitetului sectorial pentru formare profesionala in comert, hoteluri si restaurante din Moldova

La data de 23 octombrie 2018, Comitetul sectorial pentru formare profesionala in comert, hoteluri si restaurante din Moldova a organizat in incinta scolii profesionale nr.1, or. Cahul, seminar cu privire la dezvoltarea invatamintului profesional tehnic si a formarii continuie prin instrumentele de parteneriat social.La seminar au participat 12 agenți economici, cadre didactice și manageriale. Conlucrarea ulterioară va avea beneficii pentru formarea profesională și angajarea în cîmpul munciii.A fost semnat un acord de asociere la Comitetul sectorial pentru formare profesionala in comert, hoteluri si restaurante.