ADMITEREA-2018

Școala Profesioală nr.1, or.Cahul anunță admiterea elevilor pentru anul de studii 2018-2019 pe bază de concurs a actelor de absolvire a studiilor: gimnaziale (9 clase); cu finanțarea din bugetul de stat și la contract la următoarele meserii: Bucătar-Chelner.......................................... 3 ani; Croitor confecţioner îmbrăcăminte la comandă-Cusător (indistria ușoară) ............. 3 ani; Brutar-cofetar...................................................3 ani; Controlor produse alimentare .......2 ani; Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor...........................2 ani La toate meseriile - în baza studiilor gimnaziale. Elevii admiși la studii beneficiază de bursă: Categoria I – 485 lei lunar; Categoria II – 410 lei lunar; Categoria III – 345 lei lunar. Pe parcursul studiilor teoretice, elevilor li se oferă cămin, în cantina școlii prînz gratuit. Absolvenții instituției sunt angajați în cîmpul muncii la întreprinderile din țară, diplomele de studii find recunoscute în Europa. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații depun la Comisia de admitere de Luni până Sâmbătă dosarul cu următoarele acte: Cerere de înscriere la concurs; Actul de studii, în original; Copia buletinului de identitate în 2 exemplare; Certificat medical ( forma 086-U sau nr. 086-E); Șase fotografii color (3x4 cm); Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte; Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate. Depunerea actelor: Etapa I 16 iulie – 11 august 2018, anunțarea rezultatelor până la data de 14 august 2018; Etapa II 15 august - 24 august 2018, concurs repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la data de 25 august 2018.