Toleranţa-rezultatul bunei educaţii

Pe data de 15 noiembrie 2017, în instituţie , s-a desfăşurat activitatea extraşcolară cu genericul ,, Toleranţa- rezultatul bunei educaţii" .Obiectivele activităţii au fost de a forma comportamente , atitudini tolerante şi conştiinţă civică activă; cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societăţii democratice bazate pe toleranţă.Activitatea- concurs a implicat elevii în 4 probe, unde au demonstrat originalitate, ingeniozitate şi creativitate .Punctul culminant al activităţii a fost înscenarea unei Şedinţe de Judecată ,unde în calitate de acuzat era chiar ea- INTOLERANŢA.Monitorul activităţii : Miron Marcela, psiholog şcolar.