ADMITERE - 2022

La data de 18.07.2022 începe perioada de admitere la IP Școala Profesională nr.1, or. Cahul . Invităm absolvenții de gimnaziu să studieze următoarele meserii:   ·Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă- 2ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor-Operator introducere validare      si   prelucrare date- 3ani;  · Bucătar- 2 ani; Frizer - 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an;

Actele necesare pentru admitere: 1) Cererea de înscriere la concurs; 2)Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3)Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4) 6 fotografii 3x4 cm, color; 5)Dovada achitării taxei de înscriere; 6) Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament de admitere.Dosarele pot fi depuse și online https://eadmitere.sime.md . Pentru informații - telefon 029940603 . Documentele pentru admitere pot fi depuse on-line pe www.eadmitere.sime.md . FACILITĂȚI pentru elevi: BURSĂ, CĂMIN, PRÂNZ GRATUIT.