ULTIMUL SUNET - 2022

În fiecare an, la sfîrşitul lunii mai, marcăm în mod festiv sărbătoarea „Ultimului sunet”. Fiecare absolvent retrăieşte clipele despărţirii de frumoasa copilărie, pentru că luminoasa zi, cu flori şi zîmbete, predispune la aceasta.

Dragi absolvenţi! Este nostalgic pentru voi ultimul clopoţel. Vă inundă sufletul de bucurie, de speranţe, de mîndrie pentru şcoala voastră şi profesorii care v-au îndrumat. Examenele care vă aşteaptă cer de la voi insistenţă şi seriozitate. Oricît de anevoioase ar fi cărările destinului să fiţi receptivi la îndemnul sufletului de a reveni acasă, la baştină, pentru a o face înfloritoare. Dragi elevi! Sărbătoarea ultimului sunet este pentru voi deosebitul prilej de evaluare a succeselor obţinute pe parcursul acestui an şcolar, dar, în acelaşi timp, şi un imbold de înălţare continuă. Dragi pedagogi !Meritaţi respectul şi admiraţia pentru ceea ce faceţi şi realizaţi. Rămîneţi călăuza frumosului, adevărului, dreptăţii, valorilor fără de care o societate nu poate exista. Dragi părinţi!Niciodată nimănui nu i-a reuşit să ne substituie nici fizic, nici spiritual. Familia trebuie să fie şi să rămînă leagănul copilăriei, al demnităţii umane, al respectului şi al credinţei.Să tratăm şcoala ca un adevărat partener în creşterea şi educarea copiilor noştri în spiritul valorilor naţionale pentru a dăinui ca neam /poze în galerie/.