Totalurile decadei ,,Cel mai bun în meserie”

Gala premianților concursului ,,Cel mai bun în meserie - 2022” a avut loc pe data de 19.04.2022. Cei mai buni elevi au fost premiați cu diplome și cadouri pentru rezultatele obținute.

La meseria Bucătar-Chelner/ Bucătar pe locul I s-au plasat elevii Vacarciuc Nicolae, Raicu Mihail, Chetroi Tatiana. Cei mai buni elevi, la meseria Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară au fost desemnați elevii Sacalî Laura și Ciobanu Valentin. Cu diplome de gradul I au fost premiați elevii Șevcenco Andrian, Zaharia Nicu de la meseria Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor-Operator întroducere, validare și prelucrare date. Eleva Hadjiu Alina, de la meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă- Cusător a fost ca cea mai iscusită în domeniu. Nominalizarea ,,Cei mai bun Brutari-Cofetari” li s-a acordat (locul I) elevilor Chiosa Diana și Munteanu Marius. Felicitări elevilor și mulțumiri cadrelor didactice pentru instruirea profesională de calitate a viitorilor meseriași.