Seminar,, Violența în familie"

În cadrul Programului de susținere a ințiativelor comunitare în cadrul proiectului EVA "Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni", prin intermediul Proiectului "Promovarea acceptării pozitive , necondiționate și empatice a femeii în societate" , elaborat de către grupul de inițiativă "Tinerii în acțiune" din Colegiul "Iulia Hașdeu", în data de 13.04.2022 au desfășurat seminarul "Agresorul își pierde controlul" , ai căror formatori au fost angajații IP Cahul , Lidia Golban , șef adjunct Secție Urmărire Penală și David Gîscă , ofițer de urmărire penală. Participanții au conștientizat că violența în familie este un fenomen prezent în Republica Moldova ; au fost prezentate elementele și semnele componenței unei infracțiuni, date statistice privind violența în familie în țara noastră.