Admiterea - 2020

Începe perioada de ghidare în carieră. Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor-Operator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 13.07.2020 – 15.08.2020 Ora: 09:00 – 12:00 Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Pentru înscrierea prealabilă accesați urmatorul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEoKz0aLe3DyC5ftFQSBZ5ybfDjPYOSflrktRTf5zjf8IrBQ/viewform Vă invităm să vizionați și pagina noastră de facebook https://www.facebook.com/profesionalaunu.cahul