Competiţii sportive

Unul din obiectivele prioritare a administraţiei şcolii este promovarea în rândurile elevilor şi angajaţilor a sportului şi modului sănătos de viaţă.Pentru a crea condiţii optime de desfăşurare a orelor de educaţie fizică şi a secţiilor sportive, recent a fost renovată capital sala. Cu aceasată ocazie profesorul de educaţie fizică, Chirov Alexandru, a organizat o competiţie sportivă ,,Starturi vesele" între echipa profesorilor şi elevilor.Astfel de activităţi extracurriculare crează un climat instituţional favorabil.