ULTIMELE NOUTĂȚI

ADMITERE 2023! TURUL II !

Continuă perioada de admitere (turul II) la Școala Profesională nr.1, mun Cahul . Vom fi recunoscători, dacă oferiți, ghidați absolvenții de gimnaziu, liceu ( chiar și cei ce nu au susținut examenele) să vină la instituția noastră. Invităm absolvenții Dstră să studieze următoarele meserii: - Controlor produse alimentare - 2 ani; - Brutar-Cofetar- 3 ani; - Bucătar-Chelner- 3 ani; - Croitor confectioner îmbrăcăminte după comandă – 3 ani; - Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor-Operator introducere, validare si prelucrare date- - 3 ani; - Bucătar- 2 ani; - Frizer – 2 ani La instruire duală (instruirea la intreprindere -Draexlmaier); - Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an; - Cusător (industria confecțiilor) – 2 ani. La toate meseriile de trei ani elevii obțin studii liceale (cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 16.08.2022 – 25.08.2022 (turul I); Actele necesare pentru admitere: 1) Cererea de înscriere la concurs; 2)Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3)Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4) 6 fotografii 3x4 cm, color; 5)Dovada achitării taxei de înscriere; 6) Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament de admitere. Pentru informații - telefon 029940603 .

ADMITERE - 2023 ! Obține o profesie - devino independent!

Continuă perioada de admitere la IP Școala Profesională nr.1 din Cahul . Invităm absolvenții de gimnaziu, liceu să studieze următoarele meserii: ·Controlor produse alimentare - 2ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor-Operator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Frizer - 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate (instruire duală ) - 1 an; Cusător(instruire duală ) - 2 ani. FACILITĂȚI pentru elevi: BURSĂ, CĂMIN, PRÂNZ GRATUIT

ATENȚIE CONCURS!

Școala Profesională nr.1 Cahul concurs repetat pentru ocuparea funcţiei - director adjunct instruire și producere.

ADMITERE - 2023 ! Obține o profesie - devino independent!

La data de 17.07.2022 începe perioada de admitere la IP Școala Profesională nr.1 din Cahul . Invităm absolvenții de gimnaziu, liceu să studieze următoarele meserii: ·Controlor produse alimentare - 2ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor-Operator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Frizer - 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate (instruire duală ) - 1 an; Cusător(instruire duală ) - 2 ani. FACILITĂȚI pentru elevi: BURSĂ, CĂMIN, PRÂNZ GRATUIT

Actele necesare pentru admitere: 1) Cererea de înscriere la concurs; 2)Certificatul de naştere/buletinul de identitate: părinte , elev (copie); 3)Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4) 6 fotografii 3x4 cm, color; 5) Certificatul de la locul de trai despre componența familiei; 6)Dovada achitării taxei de înscriere (30 lei) . După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament de admitere. Dosarele pot fi depuse și online https://eadmitere.sime.md . Pentru informații - telefon 029940603 .

ANGAJARE PERSONAL!

IP ȘCOALA PROFESIONALĂ NR.1 DIN CAHUL ANGAJEAZĂ: • Bucătar / maistru instructor – 1 unitate; • Profesor de specialitate( meseria bucătar/cofetar/brutar)- 1 unitate pe termen determinat; • Cofetar/brutar /maistru instructor – 1 unitate; • Controlor produse alimentare/ maistru instructor – 1 unitate; • Frizer/ maistru instructor – 1 unitate; • Profesor de Limba engleză -1 unitate; • Profesor de informatică- 1 unitate; • Profesor biologie/chimie – 1 unitate; • Specialist serviciu personal – 1 unitate. Date de contact: tel: 029940603; e -mail: www.spcahul.nr1@gmail.com

ADMITERE - 2023 ! Obține o profesie - devino independent!

La data de 17.07.2022 începe perioada de admitere la IP Școala Profesională nr.1 din Cahul . Invităm absolvenții de gimnaziu, liceu să studieze următoarele meserii: ·Controlor produse alimentare - 2ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor-Operator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Frizer - 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate (instruire duală ) - 1 an; Cusător(instruire duală ) - 2 ani. FACILITĂȚI pentru elevi: BURSĂ, CĂMIN, PRÂNZ GRATUIT.

ATENȚIE CONCURS!

Școala Profesională nr.1 Cahul concurs pentru ocuparea funcţiei - director adjunct instruire și producere.

EXAMENELE DE CALIFICARE - 2023

Spre deosebire de examenele din învățământul general, în care sunt evaluate doar competențele cheie ale candidaților, în cazul învățământului profesional tehnic sunt evaluate, în principal, competențele profesionale generale și competențele profesionale specifice.

ACREDITAREA MESERIILOR-2023

În perioada 15-16.06.2023, membrii Comisiei de evaluare externă a ANACEC au realizat vizita la IP Școala Profesională nr.1 or. Cahul în vederea acreditării programului de formare profesională: 21004-721008 Brutar – Cofetar (3 ISCED); 14019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – Operator introducere, validare și prelucrare date (3 ISCED); 1041017 Operator în depozitele mecanizate și automatizate (instruire duală) (3 ISCED).