5 OCTOMBRIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PROFESORULUI

Dragi profesori, această este ziua în care, tradiţional, vă adresăm, cele mai sincere urări de bine, de sănătate şi de împlinire.În spatele fiecărui om bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un profesor.Primul care ne sculptează caracterul şi sufletul este neîndoielnic, PROFESORUL. Va dorim să purtaţi şi în continuare cu cinste şi demnitate onorificul titlu de semănător al Cunoştinţelor, Frumosului şi Binelui! La mulţi ani de ziua profesorului!

Felicitări cu primul sunet !

Dragostea şi setea de carte iarăşi ne adună la un început frumos de toamnă pentru a ne spune reciproc: Bun venit la Ziua Cunoştinţelor! Începutul unui nou an şcolar este pentru noi toţi un prilej de bucurie şi de speranţă. Răsună primul sunet – şi sălile de studiu, laboratoarele ştiinţifice renasc la viaţă, găzduind copiii şi tinerii creativi, dornici de noi cunoştinţe. Dragi elevi, la acest frumos început de toamnă Vă dorim un an plin de realizări, note bune şi cunoştinţe vaste. Cu prilejul începutului noului an de studii, stimaţi pedagogi, sincere felicitări, urări de sănătate şi prosperare, dorindu-Vă succese remarcabile în activitatea profesională, ani mulţi de viaţă rodnică, plini de frumuseţe, vigoare şi performanţe. Tuturor celor implicaţi în sistemul educaţional al ţării, Vă dorim putere de muncă, un an şcolar cu multe împliniri şi un simţ de responsabilitate pe măsura cerinţelor actuale, pentru prosperarea poporului şi a Patriei noastre – Republica Moldova. Vă dorim tuturor un start reuşit în anul de studii 2020- 2020!

Donație pentru Școala Profesională nr.1, or. Cahul

Învățământul profesional de pregătire a forței de muncă calificate presupune ca pe parcursul studiilor, elevii instituțiilor de învățământ profesional tehnic primesc instruiri teoretice și practice atât în cadrul instituției, cât și la întreprindere. Astfel, soluția identificată de către investitorul străin italian Giovanni Ciccolini, administrator SRL ,,HALLEY KM” a fost încheierea parteneriatul cu Școala Profesională nr.1, or. Cahul, în scopul dezvoltării sistemului de învățământ profesional. Respectiv, SRL ,,HALLEY KM” a venit cu o donație de 15 seturi de calculatoare noi, performante, la data de 26.08.20, care vor facilita procesul de formare profesională a viitorilor muncitori calificați. În semn de gratitudine, instituția aduce sincere mulțumiri donatorului!

Admiterea-2020

Începe perioada de depunere a actelor de pe 13 iulie 2020. Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelorOperator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an.La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 13.07.2020 – 07.08.2020 (turul I) și 13.08.- 21 august.2020 (turul II). Ora: 09:00 – 16:00 . Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6 Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Pentru înscriere puteți să vă programați la num . de telefon 029940603. Vizitați în secțiunea ADMITERE și planul de locuri disponibile.

Admiterea - 2020

Începe perioada de ghidare în carieră. Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor-Operator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 13.07.2020 – 15.08.2020 Ora: 09:00 – 12:00 Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Pentru înscrierea prealabilă accesați urmatorul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEoKz0aLe3DyC5ftFQSBZ5ybfDjPYOSflrktRTf5zjf8IrBQ/viewform Vă invităm să vizionați și pagina noastră de facebook https://www.facebook.com/profesionalaunu.cahul

Ultimul sunet - 2020

Sfârșitul unui an școlar este bilanțul realizărilor profesionale și lecțiilor de viață învățate, iar absolvenții evaluează succesele obținute pe parcursul anilor de studenție. Clopoțelul virtual ce se aude azi în școala noastră, sună cu împlinire pentru profesori, cu bucurie pentru elevi și cu tristețe pentru absolvenți. În acest context, le transmitem tuturor curaj, perseverenţă și tenacitatea de a nu ceda greutăților și de a transforma problemele în oportunități, de a cunoaște oameni noi, locuri noi și oferte noi . Nu pierdeți nici o clipă din vacanța mare, iar la 1 septembrie să ne reîntâlnim sănătosi, plini de impresii și entziasmați de a face carte pe băncile școlii.

Asigurarea calității- obiectiv prioritar

Astăzi,27 mai 2020, Școlii Profesionale nr.1, or . Cahul i s-a conferit TROFEUL DE CRISTAL si DIPLOMA DE RECUNOȘTINȚĂ pentru merite deosebite în promovarea culturii calității în educație și cercetare din partea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. E REZULTATUL MUNCII ASIDUE A INTREGULUI COLECTIV! VĂ FELICITĂM SI MULȚUMIM PENTRU MUNCA DEPUSĂ, DRAGI COLEGI !

Admiterea - 2020

Începe perioada de ghidare în carieră. Vă invităm la studii la următoarele meserii: Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară- 3ani; Brutar-Cofetar- 3ani; Bucătar-Chelner- 3ani; Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor-Operator introducere validare si prelucrare date- 3ani;  La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Bucătar- 2 ani; Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Vă invităm să vizionați și pagina noastră de facebook https://www.facebook.com/profesionalaunu.cahul

Felicitări cu ocazia sărbătorii 8 Martie

Odată cu venirea primăverii, anotimpul renașterii, al trezirii la viață, a răsărit primul ghiocel și cu el a venit cea mai frumoasă zi din acest anotimp – 8 Martie – Ziua Femeii. Pentru dumneavoastră timpul se oprește puțin în loc la fiecare început de primăvară, să vă aducă un omagiu! Va dorim, stimate doamne şi domnișoare, să aveți parte de o primăvară plină de iubire şi armonie, cu soare, fericire; să fiți înconjurate de căldură, dragoste, înțelepciune, zâmbete de copii, bunăstare! La mulți ani!

DECADA MESERIILOR-2020

Tradițional, în luna fiebruarie se desfășoară în instituție ,,Decada meseriilor”. Activitățile cuprind proba teoretică, proba practică, concursul gazetelor de perete și culminează cu Tîrgul Meseriilor. La acest târg elevii expun produse realizate în laboratoarele, atelierele instituției și le vând oaspeților, colegilor. Viitorii meseriași, învingători, vor fi menționați. (VEZI POZE ÎN GALERIE)