Certificatul European Quality Label (Certificatul European de Calitate)

În perioada septembrie-iunie a anului școlar 2020-2021, Școala Profesională nr.1, or.Cahul a fost implicată în proiectul eTwinning ”Let’s do more to know more!”, în colaborare cu alte două țări, Turcia și România, fiind implicați 15 profesori și 178 de elevi din cele trei state. Acest proiect a fost despre activitățile educaționale care se pot desfășura pe parcursul unui an școlar. Scopul acestui proiect a fost de a sublinia importanța activităților educaționale în formarea abilităților necesare în viața de zi cu zi. S-a desfașurat activități educative cu ocazia celor mai importante Zile Internaționale. Școala Profesională nr.1, or.Cahul, fiind la primul proiect eTwinning, a fost premiată cu eTwinning Quality Label (Certificatul Național de Calitate) și a obținut European Quality Label (Certificatul European de Calitate) pentru acest proiect. Aducem mulțumiri coordonatorilor de proiect locali, profesorilor Dornea Snejana și Mereacre Alina.

5 octombrie - Ziua Internațională a Educației

Dragi și stimați colegi, felicitări cu prilejul zilei profesorului! Vă dorim mult entuziasm, dorință și energie de a răsturna munții! Fie ca generațiile de copii ce trec prin mâinile voastre să fie inteligenți și dornici să absoarbă cât mai multe secrete ale acestei lumi magnifice!

Unu septembrie- Ziua cunoștințelor!

Ziua de Unu septembrie reprezintă pentru întreaga societate începutul anului școlar. Și ca orice început creează și o predispoziție de a relua și continua niște procese cognitive aflate într-o pauză temporară. Bine ați revenit la școală!!! În fiecare an această sărbătoare ne readuce, ca pe o familie, în spaţiul şcolii, ne reunește în sălile de studiu pentru a ne satisface așteptările de a obține noi cunoștințe și neapărat note bune. Orice şcoală este un centru în care se adună energii, speranţe, visuri, se formează, cu migală, pricepere, mintea şi sufletul celor care constituie cea mai mare avuţie a unui neam. Fie ca anotimpul autumnal, îmbrăcat într-o gamă coloristică excepțională, să ne încarce pozitiv conștiința, pentru a putea face față noilor provocări, ca fiecare dintre noi să fim mulțumiți de cele realizate în împărăția înțelepciunii.

Admitere - turul II.

Continuă perioada de depunere a actelor de la 12 august 2021 (TURUL II.) Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelorOperator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an.La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 12.08.- 21 august 2021 (turul II). Ora: 09:00 – 16:00 . Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6 Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Relații la num. de telefon: 0299-4-06-03. PRIMUL VENIT- PRIMUL ÎNSCRIS LA STUDII !

ANUNȚ!

Școala Profesională nr.1, or.Cahul anunță că, în rezultatul concursului la funcția de director adjunct instruire și educație, a învins dna Stoiciu Alla.

ADMITERE 2021

Începe perioada de depunere a actelor de pe 12 iulie 2021. Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelorOperator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an.La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 12.07.2021 – 07.08.2021 (turul I) și 10.08.- 21 august 2021 (turul II). Ora: 09:00 – 16:00 . Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6 Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Relații la num. de telefon 029940603.

ANUNȚ

Școala Profesională nr.1, or. Cahul anunță lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct instruire și educație , după cum urmează: 1. Stoiciu Alla 2. Podbeglîi Anatolie

ADMITERE2021

Începe perioada de depunere a actelor de pe 12 iulie 2021. Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelorOperator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an.La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 12.07.2021 – 07.08.2021 (turul I) și 10.08.- 21 august 2021 (turul II). Ora: 09:00 – 16:00 . Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6 Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Relații la num. de telefon 029940603.

ANUNȚ

Școala Profesională nr.1, or.Cahul anunță că, în rezultatul concursului la funcția de șef secție practică, a învins dna Zelencov Lilia.

ANUNȚ

Școala Profesională nr.1,or. Chul anunță lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de șef secție practică, după cum urmează: 1. Chirov Natalia; 2. Zelencov Lilia Interviul se va desfășura pe data de 12 iulie 2021, orele 10.00, ȘP1 Cahul, str.M. Șolohov, 40, cab.11. Telefon de contact: 029940603