EXAMENELE DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Pe data de 19 iunie a fost ultimul examen de calificare. Toti absolvenții prezenți, în sesiunea 2019, au susținut cu brio probele teoretice și practice și urmează să obțină certificatele de calificare profesională. Agenții economici, prezenți la examene, au menționat nivelul înalt de instruire profesională. Succese mari absolvenților în cariera profesională!

Locuri de frunte la Concursul “ Azi ucenic mâine chef”!

La concursul “ Azi ucenic mâine chef”, desfășurat în Galați, România, elevii școlii s-au plasat pe locul I și III. -Premiul I -Popa Dumitru Scoala Profesională nr. 1 Cahul, in valoare de 1000lei oferiți in vouchere de Selgros Galati, 500 lei Golden Events -d-nul Cristian Popa și 200 lei Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor Galati. -premiul II- Antoche Andreea Liceul Tehnologic D Motoc Galati, in valoare de 600 lei oferiți de Selgros Galati și 200 lei Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor Galati. -Premiul III-Tătaru Dumitru Scoala Profesională nr. 1 Cahul, in valoare de 400 lei oferiți de Selgros Galati și 200 lei de Facultatea de Știi ta și Ingineria Alimentelor Galati. -3 mențiuni in valoare de 200 lei oferiți de Selgros Galati și 200 lei de Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor Galati: Petrea Lucian, Păun Teodora și Bernea Corina de la Liceul Tehnologic D. Motoc. - 4 Premii speciale in valoare de 200 lei oferite de Facultatea de Știință si Ingineria Alimentelor si 50 lei oferiți de revista Zile si Nopți. Bravo elevilor școlii noastre și respect profesorilor ce i-au instruit!

Concursului regional gastronomic „Azi ucenic - mâine chef”

Doi discipoli ai Școli profesionale nr. 1 din Cahul vor concura pe 1 și 2 iunie, la Galați în finala concursului regional gastronomic „Azi ucenic - mâine chef”. Potrivit viata-libera.ro, discipolii școlii profesionale din Cahul vor concura cu alți 8 bucătari în devenire din România pentru premiile bănești puse în joc, dar și aprecierea a celor 3 chefi invitați în comisia de evaluare. Concurenții vor realiza un preparat de bază și un desert. Astfel, pentru locul I, câștigătorul va ridica 1000 de RON-i (circa 4000 de lei), locul II – 600 RON-i (2400 lei) și locul III – 400 RON-i (1600 lei).Totodată, vor fi acordate și 3 mențiuni a câte 200 RON-i fiecare. Concursul regional gastronomic „Azi ucenic - mâine chef” se află la a doua ediție. foto: viata-libera.ro

Ultimul sunet-2019!

Finalizarea anului școlar este, dintotdeauna, o nouă etapă pentru toate generațiile. Este perioada în care sentimente de împlinire și de mândrie pentru cele realizate îi copleșește atât pe profesori, cât și pe elevi și părinții lor. Sărbătoarea „Ultimului sunet” devine pentru toată societatea nu numai un prilej de satisfacţie, ci şi un motiv de profundă meditare despre rolul educaţiei şi pedagogului în societate. Declarat prioritar, sistemul educaţional contribuie nemijlocit la formarea cetăţeanului de mâine. Iată de ce este necesar să avem o şcoală puternică, care nu doar să instruiască, dar să educe adevăraţi patrioţi ai neamului. Dragi elevi! În drumul parcurs prin labirinturile cunoaşterii îndrumător fidel vă este Măria Sa Cartea, care este un nesecat izvor de înţelepciune. Şi dacă misiunea voastră este de a învăţa, de a acumula cunoştinţe trainice, avem certitudinea că aţi reuşit. Puternic a fost, este şi va fi cel bine instruit, bine educat. Sărbătoarea ultimului sunet este pentru voi deosebitul prilej de evaluare a succeselor obţinute pe parcursul acestui an şcolar, dar, în acelaşi timp, şi un îndemn de perfecționare continuă. Dragi absolvenţi! Este nostalgic pentru voi ultimul clopoţel. El vă inundă sufletul de bucurie, de speranţe, de mândrie pentru şcoala voastră şi profesorii care v-au îndrumat. Examenele care vă aşteaptă cer de la voi insistenţă şi seriozitate. Astăzi finalizați o etapă importantă din dezvoltarea voastră, veți intra în curând în alte etape și de voi depinde dacă acestea vor fi semnificative și interesante. Oricât de anevoioase ar fi cărările destinului să fiţi receptivi la îndemnul sufletului de a reveni acasă, la baştină, pentru a o face înfloritoare. Dragi pedagogi și educatori! Am încredere că fiecare copil din această țară are un potențial care poate fi crescut și un talent care poate fi descoperit și valorificat. Le mulțumesc profesorilor care i-au condus pe acest drum uneori anevoios, arătându-le prin atitudine ce înseamnă curajul, perseverența, munca și bucuria cunoașterii. Cu truda voastră s-a mai format încă o generaţie. Meritaţi respectul şi admiraţia pentru ceea ce faceţi şi realizaţi. Rămâneţi călăuza frumosului, adevărului, dreptăţii, valorilor fără de care o societate nu poate exista. Dragi părinţi! Niciodată nimănui nu i-a reuşit să ne substituie nici fizic, nici spiritual. Familia trebuie să fie şi să rămână leagănul copilăriei, al demnităţii umane, al respectului şi al credinţei. Să tratăm şcoala ca un adevărat partener în creşterea şi educarea copiilor noştri în spiritul valorilor naţionale pentru a dăinui ca neam. Stimaţi actanţi ai procesului educaţional! Aducem mulţumiri profunde pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar ce-şi încheie cursul. Să conştientizăm că numai prin dragostea de carte putem cunoaşte dragostea de neam, dragostea de ţară, precum şi adevărul despre cine suntem, de unde venim şi încotro mergem. Şi numai prin generaţii de oameni culți, sinceri, corecţi şi harnici vom depăşi mediocritatea şi condiţia unei societăţi cu o mentalitate depăşită. Astăzi, când în școlile din Moldova răsună ultimul clopoțel, Vă mulțumesc din suflet, în numele Consiliului Profesoral și al meu personal, pentru dăruirea de care dați dovadă zi de zi în această profesie unică de a forma oameni. Vă urez multă sănătate, ani lungi, bunăstare și realizări frumoase!

Concursului Național „Campionatul Gastronomic pentru Juniori” ediţia a IV-a

Pe data de 24 mai, șapte elevi, însoțiți de cadre didactice au participat la Concursul Național „Campionatul Gastronomic pentru Juniori” ediţia a IV-a, care s-a desfășurat în incinta Școlii Profesionale nr.2 din mun. Chișinău. Scopul evenimentului constă în stimularea creșterii profesionale a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic prin diseminarea bunelor practici de colaborare națională și internațională în domeniul culinar. Concursul a oferit participanților oportunitatea de a aplica în practică cunoștințele obținute în cadrul orelor teoretice și practice. La cea de a IV-a ediție a Campionatul Gastronomic pentru Juniori s-au înregistrat 12 instituții de învățământ profesional tehnic.Elevii școlii au obținut medalia de bronz la secțiunea ,,Școala anului “ și mențiuni la alte probe. Felicitări elevilor și cadrelor didactice!

Concursului Național „Cel mai bun elev în meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător”

Astăzi, 21mai, elevele Oglindă Galina și Butnaru Emilia, ghidate de profesoara Cara Valeria au participat la prima ediție a Concursului Național „Cel mai bun elev în meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător”, organizat de Centrul de Excelență în Industria Ușoară în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura Industria Uşoară, Asociaţia Obştească Educaţie pentru Dezvoltare (AED) și Fundaţia Internaţională Liechtenstein Development Service (LED).Scopul concursului este de a dezvolta capacitățile și performanțele elevilor în vederea constituirii potențialului forțelor de muncă competitive pe piața muncii.La concurs au participat elevii grupelor absolvente la meseria Croitor - Cusător de 2 și 3 ani din 8 instituții de învățământ profesional tehnic secundar, nivelulIII ISCED după cum urmează: Centrul de Excelență în Industria Ușoară; Școala Profesională nr.3, mun. Bălți; Școala Profesională nr.1, or. Cahul; Școala Profesională, or. Criuleni; Școala Profesională, or. Leova; Școala Profesională, or. Rîșcani; Școala Profesională or.Florești și Școala Profesională, or. Ștefan Vodă. Elevele Oglindă Galina și Butnaru Emilia s-au plasat pe locul III la nivel national la concursul „Cel mai bun elev în meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător”. Felicitări elevelor și profesoarei Cara Valeria!

Formarea continuă a cadrelor didactice

La momentul actual este necesară o formare multiplă a cadrelor didactice pentru a răspunde la nevoile concrete , adesea foarte diverse a unei societăți în continuă dezvoltare, bazate pe cunoaștere. Instituția noastră organizează diverse activități în vederea formării profesionale continuă a cadrelor didactice. Astfel,în perioada 30 aprilie – 1 mai 2019, 27 de cadre didactice al ȘP nr. 1, mun. Cahul au beneficiat de cursul tematic de perfecționare PSIHOPEDAGOGIE, inclusiv „Dezvoltarea creativității pedagogice;Metodologia evaluării; Managementul proiectelor(elevi)” realizat în cadrul programului de formare profesională continuă al Centrului Educațional PRO Didactica cu care instituția noastră colaborează cu succes.

Acreditarea programelor de studii

Astăzi, 05.04.2019, s-a încheiat vizita de evaluare externă a echipei de evaluatori externi ai #ANACEC la Școala Profesională nr. 1, din or. Cahul. Vizita, care a durat 3 zile, a avut drept scop acreditarea următoarelor programelor de studii: ☑️ Controlor produse alimentare; ☑️ Cofetar; ☑️ Bucătar.

Școala Profesională nr.1, or. Cahul și proiectul CONSEPT IV

Pe data de 29 Martie 2019, la Departamentul de Formare Continuă de la UTM, s-a desfășurat atelierul de Planificare al activităților proiectului CONSEPT pentru anul 2019, cu participarea reprezentanților din 15 instituții - partenere beneficiare ale proiectului. Instituția noastră este una din școlile partenere a proiectului CONSEPT mai bine de 10 ani. În cadrul atelierului s-a prezentat fiecare componentă a proiectului în parte și anume: formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea organizațională; utilizarea mijloacelor media în învățare; evaluare și calificări; infrastructură;participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor. În încheierea activității directorul școlii a semnat Acordul de colaborare . Proiectul Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Republica Moldova – CONSEPT este finanțat de Fundația „Liechtenstein Development Service (LED)”.

TRAINING- FACTORII ECHILIBRULUI EMOȚIONAL

La data de 28 martie, cadrele didactice din instituție, au fost antrenate în trainingul ,,FACTORII ECHILIBRULUI EMOȚIONAL" , realizat de psihologul școlar Marcela Miron. Prin intermediul activităților practice, exercițiilor intuitive, jocurilor didactice și a testelor de personalitate, pedagogii au însușit tehnicile de menținere a echilibrului emoțional.