ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂMÂNTULUI - 2022

UN POM PENTRU DĂINUIREA NOASTRĂ! La activitate au participat ucenici din Invatamant Dual sub îndrumarea instructorilor din fabrica Draexlmaier Cahul. Pe teritoriul școlii au fost sădiți 30 de arbuști și 25 de trandafiri donați de către Draexlmaier Cahul. Tot azi, elevii grupelor 31,12 au participat la plantarea a 1,36 ha de puieți de salcâm și frasin la ÎS MANTA-V. BRAVO ELEVI ȘI MULȚUMIM SPONSORILOR! /poze în galerie- activtăți extracurs/.

ÎN AJUNUL SĂRBĂTORILOR PASCALE

Sfintele sărbători de Paști vin întotdeauna în sufletul fiecăruia dintre noi cu o deosebită lumină, liniște și bucurie. Deasemenea și în Școala Profesională nr.1, or. Cahul, în perioada 18-22 aprilie 2022, s-a simțit atmosfera din ajunul acestei sfinte sărbători, datorită expoziției de compoziții cu caracter pascal, confecționate cu multă măiestrie de elevii iscusiți ai școlii . Membrii ansamblului vocal au venit cu un repertoriu de cântece și recital de poezii de suflet dedicate sărbătorii creștine /poze în galerie- activități extracurs/.

Totalurile decadei ,,Cel mai bun în meserie”

Gala premianților concursului ,,Cel mai bun în meserie - 2022” a avut loc pe data de 19.04.2022. Cei mai buni elevi au fost premiați cu diplome și cadouri pentru rezultatele obținute.

Decada meseriilor- ziua a V

Concursul "Cel mai bun în meserie", a continuat cu participarea elevilor gr. 15 și 25 de la meseria Brutar- Cofetar pe 15.04.22. Concurenții și-au demonstrat abilitățile profesionale, măiestria și talentul în domeniu /vezi poze în galerie/.

Activitate extracurs ,, Voința și autocontrolul"

La 14.04.2022 în cadrul activității extracurs cu genericul "Voința și autocontrolul " , psihologul școlar Miron Marcela a implicat elevii grupei 15, meseria "Brutar - cofetar" , în diverse forme de lucru cu scopul antrenării voinței și autocontrolului în viața cotidiană. Participanții și-au evaluat propriul nivel de voință, au pătruns în esența noțiunii, au descoperit calitățile volitive și strategiile de dezvoltare.

Seminar,, Violența în familie"

În cadrul Programului de susținere a ințiativelor comunitare în cadrul proiectului EVA "Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni", prin intermediul Proiectului "Promovarea acceptării pozitive , necondiționate și empatice a femeii în societate" , elaborat de către grupul de inițiativă "Tinerii în acțiune" din Colegiul "Iulia Hașdeu", în data de 13.04.2022 au desfășurat seminarul "Agresorul își pierde controlul" , ai căror formatori au fost angajații IP Cahul , Lidia Golban , șef adjunct Secție Urmărire Penală și David Gîscă , ofițer de urmărire penală. Participanții au conștientizat că violența în familie este un fenomen prezent în Republica Moldova ; au fost prezentate elementele și semnele componenței unei infracțiuni, date statistice privind violența în familie în țara noastră.

Decada meseriilor- ziua a IV

În cadrul concursului "Cel mai bun în meserie", abilitățile practice le-au demonstrat elevii de la meseria "Croitor confecționer îmbrăcăminte la comandă - Cusător industria ușoară"/ 14.04.22/. Concursanții și-au depus tot efortul pentru a demonstra rezultatele procesului de instruire profesională /poze vezi în galerie/.

Decada meseriilor- ziua a III

A treia zi de concurs "Cel mai bun în meserie" a fost dedicată Tehnologiilor Informationale, meseria Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor-Operator introducere, validare și prelucrare date/ gr. 12, 22/. Elevii au fost apreciați cu note înalte pentru lucrările practice realizate.

Decada meseriilor- ziua a II

Astăzi, pe data de 12.04.2022, în cadrul concursului "Cel mai bun în meserie", abilitățile practice le-au demonstrat elevii gr.11 și 31 de la meseria Controlor produse alimentare - Operator la linie în industria alimentară /poze în galerie/.

DECADA MESERIILOR-2022

Astăzi în prima zi de concurs "Cel mai bun în meserie", s-au prezentat elevii gr. 13, 16, 23, de la meseria: Bucătar- Chelner / poze în galerie/.