ANUNȚ!

Școala Profesională nr.1, or.Cahul anunță că, în rezultatul concursului la funcția de director adjunct instruire și educație, a învins dna Stoiciu Alla.

ADMITERE 2021

Începe perioada de depunere a actelor de pe 12 iulie 2021. Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelorOperator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an.La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 12.07.2021 – 07.08.2021 (turul I) și 10.08.- 21 august 2021 (turul II). Ora: 09:00 – 16:00 . Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6 Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Relații la num. de telefon 029940603.

ANUNȚ

Școala Profesională nr.1, or. Cahul anunță lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct instruire și educație , după cum urmează: 1. Stoiciu Alla 2. Podbeglîi Anatolie

ADMITERE2021

Începe perioada de depunere a actelor de pe 12 iulie 2021. Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelorOperator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an.La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 12.07.2021 – 07.08.2021 (turul I) și 10.08.- 21 august 2021 (turul II). Ora: 09:00 – 16:00 . Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6 Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Relații la num. de telefon 029940603.

ANUNȚ

Școala Profesională nr.1, or.Cahul anunță că, în rezultatul concursului la funcția de șef secție practică, a învins dna Zelencov Lilia.

ANUNȚ

Școala Profesională nr.1,or. Chul anunță lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de șef secție practică, după cum urmează: 1. Chirov Natalia; 2. Zelencov Lilia Interviul se va desfășura pe data de 12 iulie 2021, orele 10.00, ȘP1 Cahul, str.M. Șolohov, 40, cab.11. Telefon de contact: 029940603

ADMITERE 2021!

Începe perioada de depunere a actelor de pe 12 iulie 2021. Vă invităm la studii la următoarele meserii: · Controlor produse alimentare-Operator la linie în industria alimentară - 3ani; · Brutar-Cofetar- 3ani; · Bucătar-Chelner- 3ani; · Croitor îmbrăcăminte după comandă/Cusător- 3ani; · Operator pentru suport tehnic al calculatoarelorOperator introducere validare si prelucrare date- 3ani; · Bucătar- 2 ani; Operator în depozitele mecanizate și automatizate - 1 an.La toate meseriile de trei ani - studii liceale(cl.X-XI). Admiterea - în baza studiilor gimnaziale. Data depunerii actelor: 12.07.2021 – 07.08.2021 (turul I) și 10.08.- 21 august 2021 (turul II). Ora: 09:00 – 16:00 . Actele necesare pentru admitere: 1. Cererea de înscriere la concurs; 2. Certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie); 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă; 4. 6 fotografii 3x4 cm, color; 5. Dovada achitării taxei de înscriere; 6 Certificatul de la locul de trai despre componența familiei. După caz, alte acte prevăzute de prezentul Regulament. Relații la num. de telefon 029940603.

ATENȚIE CONCURS!

ATENŢIE! CONCURS! 1. Școala Profesională nr.1 Cahul, anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de conducere, după cum urmează: · Director adjunct pentru instruire și educație. La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere depun personal (la Secretariat biroul 14), în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului în ziarul Cahul-Expres, dosarul de concurs care conține obligatoriu următoarele acte: 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul , aprobat prin ordinul Ministerului educației nr. 673/2015 (se va indica lista actelor depuse, cu paginile numerotate); //în 2 exemplare 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului; 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulament; 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției; 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; 8. Proiectul Planului de dezvoltare în viitoarea funcție; 9. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; 10. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice; 11. participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). Actele pot fi depuse personal la Școala Profesională nr.1 Cahul, bir. 14. Adresa: Şcoala Profesională, nr. 1, or. Cahul str. Mihail Şolohov, 40 MD-3900 Cahul Republica Moldova tel (fax): 0(299)4-06-03 tel (fax): 0(299)4-02-69 E-mail: sp-1_cahul@mail.ru spcahul.nr1@gmail.com www.sp1cahul.md Telefoane de contact: (0299) 40603; 81075 Termenul limită de depunerea actelor până la 15 iulie 2021, ora 13.00 Bibliografia concursului poate fi accesată la adresa electronică: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse

ATENȚIE CONCURS!

Școala Profesională nr.1, or. Cahul anunță lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției de șef secție practică, după cum urmează: 1. Chirov Natalia 2. Zelencov Lilia Telefon de contact: 029940603

Proiectul international eTwinning „Let’s do more to know more!”

Unul din obiectivele strategice a planului de dezvoltare a școlii este participarea în proiecte educaționale naționale și internaționale. În anul școlar 2020-2021, la inițiativa profesoarei Dornea Snejana, 11 elevi au participat la proiectul international eTwinning „Let’s do more to know more!”. La proiect au participat un număr de 178 de elevi coordonați de profesori din România(8 școli), Turcia(6 școli) şi Republica Moldova(1 școală).Ne bucurăm că școala noastră a ajuns la finele proiectului. Scopul acestui proiect a fost de a evidenția importanța activităților educaționale în formarea abilităților necesare elevilor în viața de zi cu zi. S-au desfășurat activități educaționale cu ocazia celor mai importante Zile Internaționale. Prin derularea acestui proiect elevii au devenit mai conștienți de importanța activităților educaționale în propria lor dezvoltare, au devenit mai empatici și mai responsabili față de problemele actuale ale lumii, și-au îmbunătățit abilitățile de utilizare a instrumentelor digitale, și-au dezvoltat spiritul critic și valorile estetice și bineînțeles, abilitățile lingvistice.